logo

ALL-RUSSIAN CLASSIFIER
VORM VAN EIGENDOM

Introductie datum 2000-01-01

ONTWIKKELD door de afdeling voor statistische planning van het Comité voor de statistiek van de staat Rusland, het belangrijkste interregionale centrum voor de verwerking en distributie van statistische informatie van het Comité statistiek van de staat Rusland

Databasefabrikant Opmerking:

De wijziging is doorgevoerd: N 2/2009 (IUS N 1, 2010).
____________________________________________________________________

introductie


De All-Russian Classifier of Forms of Ownership (hierna: OKFS) maakt deel uit van het Unified System for Classification and Coding of Techno-Economic and Social Information (hierna: ESCC) van de Russische Federatie.

Onder de vorm van eigendom worden begrepen wettelijk geregelde eigendomsverhoudingen, die de beslaglegging van eigendom aan een bepaalde eigenaar op basis van eigendom kenmerken.

Het onroerend goed kan eigendom zijn van burgers en rechtspersonen, evenals de Russische Federatie, samenstellende entiteiten van de Russische Federatie - republieken, gebieden, regio's, steden van federale betekenis, autonome regio's, autonome regio's, stedelijke en landelijke nederzettingen en andere gemeenten.


Elke positie in de classifier bevat:

11 - staatseigendomcode;

Staatseigendom - de naam van de classificatiegroep;

12 + 13 is een algoritme voor het verzamelen van staatseigendom bestaande uit federale eigendom (code 12) en eigendom van samenstellende entiteiten van de Russische Federatie (code 13).


De posities van de eigendomsvormen "Gemengd Russisch onroerend goed", "Gemengd buitenlands bezit", "Onroerend goed met gezamenlijke Russische en buitenlandse participatie", niet bij wet vastgelegd, maar noodzakelijk voor de verwerking van statistische informatie, zijn bij OKFS ingevoerd.

All-Russian Classifier of Forms of Ownership (OKFS)

All-Russian Classifier of Forms of Ownership (OKFS)

Auto business. Snelle berekening van de winstgevendheid van een onderneming in dit gebied

Bereken de winst, terugverdientijd, winstgevendheid van elk bedrijf in 10 seconden.

Voer de eerste bijlagen in
verder

Om de berekening te starten, voert u het startkapitaal in, klikt u op de knop hierna en volgt u de verdere instructies.

Nettowinst (per maand):

Wilt u een gedetailleerde financiële berekening maken voor een businessplan? Gebruik onze gratis Android-app voor bedrijven op Google Play of bestel een professioneel bedrijfsplan van onze expert voor bedrijfsplanning.

Keer terug naar de berekeningen

Franchises en leveranciers

Businessplan voor een kantoorboekhandel

Agriturismo van het businessplan

Businessplan voor meubelproductie

Eigen bedrijf: productie van lichtmetalen wielen

"Zaken voor intellectuelen": hoe een trainingsbedrijf te openen en succesvol te worden in minder dan 100.000 roebel

Businessplan van het restaurant Chinese keuken

Eigen bedrijf: hoe een museum te openen

De kosten voor het openen van een museum kunnen zeer klein en zeer aanzienlijk zijn: een gemiddeld eenvoudig museum kan worden geopend (zonder rekening te houden met de verzameling waarvan de kosten, zoals opgemerkt, helemaal niet kunnen worden gegeven.

Overzicht van de drukkerijmarkt in Rusland

De belangrijkste trend van de drukkerijmarkt is de daling van de vraag naar printdiensten tegen de achtergrond van een daling van de markt voor boeken en tijdschriften.

Eigen bedrijf: theeclub

Een zeer kleine theeclub kan worden geopend met het bedrag aan initiële investeringen van 200 tot 300 duizend roebel, maar in het begin zul je geld moeten uitgeven aan reclame, en zo'n bedrijf zal bijna altijd niets opleveren.

Eigen bedrijf: het verzamelen van medicinale planten

Bij de opening van de gemiddelde productie van geneeskrachtige kruiden vergoedingen in het bedrag van 5-7 duizend pakketten per dag vereist van vier miljoen roebel. De terugverdientijd in dit geval is 18 maanden.

Hoe een privéambulance te openen

De hoeveelheid startkapitaal voor het openen van een privéambulance moet ongeveer 7 miljoen roebel bedragen. Ondanks aanzienlijke investeringen, een vergelijkbare start.

Eigen bedrijf: touwpark

Een min of meer normaal touwpark kost 700-900 duizend roebel, en projecten op grote hoogte met verschillende interessante en goed ontwikkelde routes kosten een half tot twee miljoen roebel.

Het principe van samengestelde rente - een doorgang naar de wereld van miljonairs

Vandaag zullen we het hebben over echt geld, meer precies over de universele wet van het creëren van megastaten - het principe van samengestelde rente.

Eigen bedrijf: productie van dakranden

Het minimale startkapitaal voor het organiseren van de productie van profielgordijnen is, inclusief de kosten van apparatuur en componenten, tot 100 duizend roebel.

Eigen bedrijf: de productie van niet-bevriezende voorruitvloeistof

Met een inkomen van 15 roebel uit elk van de blikjes, kunt u 450 duizend roebel inkomsten krijgen, het bedrijfsresultaat op hetzelfde moment zal 100 tot 200 duizend roebel zijn.

Eigen bedrijf: belastingadvies

De activiteit van een belastingadvieskantoor is een veelbelovend onderdeel van zijn eigen bedrijf, vooral als de ondernemer zelf over een passende opleiding beschikt. Dit gebied is over het algemeen door.

Overzicht van de Russische zoetwarenmarkt

Volgens deskundigen daalde de verkoop van suikergoedproducten tussen 2014 en 2016 fysiek met 12%; het verbruik per hoofd van de bevolking daalde van 5,1 tot 4,5 kg per persoon.

Eigen bedrijf: privédetective

Een recherchebureau kan een ontwikkeling zijn van de privépraktijk van een rechercheur, in welk geval hij bewezen assistenten nodig heeft die ook een vergunning hebben om speurwerk uit te voeren. Ze komen eraan.

12) Types en vormen van eigendom in de moderne economie.

Onder het eigendom wordt de categorie sociale relaties verstaan ​​in de vorm van tastbare en ontastbare objecten op de rechten van collectieve of individuele eigendom, gebruik en verwijdering van deze objecten.

Het eigendomsrecht in de Russische Federatie is gebaseerd op een reeks wettelijke normen die de rechten van proefpersonen om goederen te gebruiken en te verwijderen in het kader van de huidige wetgeving vastlegt en beschermt. Eigendomsrelaties zijn relaties tussen subjecten van de samenleving die ontstaan ​​in het proces van productie, distributie, uitwisseling en consumptie van materiële en immateriële goederen met hun collectieve of individuele toe-eigening en vervreemding.

Vormen van onroerend goed in de Russische Federatie zijn onderverdeeld in de volgende typen:

staat federaal - natuurlijke rijkdom, inbegrepen in de economische omzet, productiemiddelen, informatie - alles wat in het bezit en de beschikking van de staat en onder zijn verantwoordelijkheid is;

regionale staat - allemaal hetzelfde, overgedragen aan de onderdanen van de Federatie;

gemeentelijke eigendom beheerd door lokale overheden;

Op basis van getallen, is eigendom verdeeld in de volgende typen:

individueel (privé of privé);

Individueel eigendom is een eigendom waarbinnen een subject van eigendom wordt gedefinieerd als een persoon, een persoon die het recht heeft (binnen het kader van de wet) om een ​​object van eigendom dat aan hem toebehoort of een deel van een object te verwijderen.

Prive-eigendom is een object van individuele eigendommen die voor een bepaalde vergoeding beschikbaar zijn voor gebruik en consumptie voor andere personen, dwz handelend als een grondstof of kapitaal.

Persoonlijk eigendom kan niet optreden als een product tegen een vergoeding en dient niet als een bron van inkomsten.

De andere belangrijkste vorm van eigendom is een groep, een groep groepen van eigenaren is vertegenwoordigd (bedrijf, onderneming, bedrijf, overheidsinstantie, openbare organisatie).

Binnen de grenzen van gemeenschappelijk eigendom kunnen aandelen van elke eigenaar worden bepaald. Zulke gemeenschappelijke eigendommen worden gemeenschappelijk eigendom genoemd. Als dergelijke aandelen in het gemeenschappelijk bezit niet worden bepaald, is het eigendom gezamenlijk eigendom. De burgerlijke wetgeving van de Russische Federatie vestigt het vermoeden van gemeenschappelijk eigendom. Dit betekent dat bij gebrek aan speciale bepalingen in de wet betreffende de aard van het eigendomsrecht van mede-eigenaars op onroerend goed, hun gemeenschappelijk eigendom als gedeeld eigendom wordt beschouwd. Gevallen van de oprichting van gemeenschappelijk gemeenschappelijk eigendom moeten specifiek door de wet worden bepaald, zoals bijvoorbeeld gebeurt met betrekking tot het vermogen van echtgenoten of boer (boerderij) eigendom

13) Privatisering: de essentie, doelen en implementatiemethoden.

Onder de privatisering van staats- en gemeentelijke eigendommen wordt verstaan ​​een gecompenseerde vervreemding van eigendommen die eigendom zijn van de Russische Federatie, onderdanen van de Russische Federatie, gemeenten van eigendom, het eigendom van individuen en (of) rechtspersonen.

De hoofddoelstellingen van privatisering in een overgangseconomie moeten de volgende zijn:

1. Economisch (verbeteren van het functioneren van de economie).

2. Fiscaal (verhoging van overheidsbudgetopbrengsten door de verkoop van ondernemingen in particuliere handen).

3. Sociaal (voorziening van sociale vrede).

4. Herdistributie van economische machtsbasis.

Manieren van privatisering zijn onder meer:

1. Veiling. Het doel van deze methode is om de onderneming tegen de hoogste prijs te verkopen. Er wordt geen rekening gehouden met de kenmerken of het profiel van beleggers.

2. Directe verkoop. Om strategische redenen wordt de voorkeur gegeven aan directe onderhandelingen met individuele beleggers. De belangrijkste rol hierbij wordt gespeeld door de juiste bepaling van de reële waarde van de onderneming.

3. Management-Buy-Out: deze vorm van privatisering vindt plaats wanneer een onderneming of een deel van een onderneming eigendom wordt van het managementteam.

4. Management-Buy-In: deze vorm van privatisering wordt besproken wanneer het bedrijf wordt overgenomen door het management van een derde partij. In dit geval, de nieuwe eigenaren

Wat is OKFS: decodeercodes

Ondernemingen die in Rusland opereren, krijgen een aantal speciale codes toegewezen, die elk een individuele betekenis hebben. Vergelijkbare codes omvatten OKFS, waarmee de vorm van eigendom van het onderwerp wordt aangeduid. Welke informatie heeft deze specificeerder, waar is deze voor en hoe moet de code die aan de organisatie is toegewezen worden gedecodeerd? Het is tijd om kennis te maken met OKFS.

notie

Wat is OKFS is de All-Russian Classifier van Forms of Property, die deel uitmaakt van het Unified State Coding System. Voor de eerste keer verscheen de classifier en werd gepubliceerd in 1999.

In tegenstelling tot andere qualifiers, bepaalt OKFS helemaal niet het economische karakter van de organisatie, daarom is het gecreëerd en gecontroleerd in overeenstemming met de normen van het burgerlijk recht van de Russische Federatie.

Het is in het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie dat de OKFS-afkorting wordt gedefinieerd met de definitie van een concept. De classificator houdt rekening met alle eigendomsvormen, waaronder staat, buitenlands eigendom van boerderijen of religieuze ondernemingen, met de toewijzing van unieke codes per type organisatie.

Ook bevat OKFS bovendien 3 mappen:

 1. Interpretatie van codeposities met uitleg.
 2. Alfabetische lijst van kwalificatiewedstrijden.
 3. Codes gerangschikt door toenemende aantallen.

Wanneer de organisatie is geregistreerd door de statistische instanties, krijgt de ondernemer een classificatie van codes, compleet met geschreven decodering. Elk jaar is de eigenaar van het bedrijf verplicht om informatie te verstrekken over het werk van zijn bedrijf en hiervoor heeft hij een FFSA nodig.

toepassing

De taak van de classifier van eigendom is dezelfde als die van andere systemen, waarvan de codes technische en economische informatie bevatten - om statistische gegevens te verzamelen, die verder worden toegepast in de economie en de sociologie. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd, op basis daarvan worden verdere aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van bepaalde vormen van eigendom.

Dus, een of twee bedrijven kunnen landbouwactiviteiten in één richting uitvoeren, waarbij een van hen tot een privépersoon behoort en de tweede - een agroholding van de overheid is. Dat wil zeggen, verschillende eigendomsvormen kunnen tot hetzelfde werkterrein behoren.

Het verzamelen van statistische gegevens over bedrijven in termen van eigendomsvormen maakt het mogelijk om een ​​conclusie te trekken over de solvabiliteit, het concurrentievermogen en andere kenmerken van de organisatie binnen zijn categorie OKFS.

Hoe de code te achterhalen

Weinigen hechten belang aan de specifier, intussen is het noodzakelijk bij het invullen van de rapportageformulieren. Hoe de code van het eigendomsrecht te vinden volgens OKFS?
U kunt actuele informatie krijgen over de FSCP op de federale website, waar de statistiek van de staat wordt gepubliceerd. Het is gebaseerd op deze gegevens dat de codes jaarlijks worden bijgewerkt.

Meldingen over de verandering van kwalificatiewedstrijden zijn ook te vinden in tijdschriften die zijn gewijd aan de boekhouding of economie.

afschrift

Volgens het systeem dat in de Russische Federatie wordt gebruikt, bestaat de OKFS-code uit twee cijfers. De eerste betekent dat de onderneming tot de staat behoort. Voor de Russische Federatie is een eenheid.
Het volgende cijfer is het volgnummer binnen de groep, aangegeven door het eerste cijfer.

Het decoderen van de OKFS 16, toegewezen aan een bepaalde onderneming, rapporteert bijvoorbeeld het volgende:

 1. Deze organisatie verwijst naar bedrijven die zijn geregistreerd en actief zijn in de Russische Federatie.
 2. Het bedrijf behoort tot de categorie "privé-eigendom".

De classifier bevat ook verzamelalgoritmen die sommige categorieën in andere bevatten. Het verzamelingsalgoritme van de eerste OKFS-groep, die de Russische staatseigenschap aanduidt, omvat bijvoorbeeld de codes 12 en 13, die federale eigenschappen en eigendom van samenstellende entiteiten van de Russische Federatie aangeven. Algoritmen worden gebruikt voor meer gedetailleerde onthulling van informatieve gegevens, wat geïmpliceerd is in een of andere eigenschapsvorm.

Dus zullen we de OKFS-codes sorteren met decodering.

Eerste groep

De eerste groep van het classificatiesysteem wordt aangeduid met het cijfer "1". Met zijn hulp wijzen zij bedrijven aan die zijn geregistreerd en actief zijn op het grondgebied van de Russische Federatie.

Verder worden de volgende vormen van eigendom onderscheiden:

 • Staat, specificeerder 11. Geeft aan welke bedrijven worden beheerd door overheidsinstanties. Er zijn ook OKFS 12, decodering geeft bedrijven aan die eigendom zijn van federale overheidsinstellingen.
 • OKFS 13 duidt de categorie van eigendom aan op het niveau van het onderwerp van de Russische Federatie. Deze code geeft aan dat het onroerend goed behoort tot de autonome regio, regio of republiek.
 • Decodering OKFS 14 geeft een idee dat de door hem aangewezen onderneming tot de gemeente behoort.
 • Op nummer 15 worden organisaties geteld waarvan het eigendom religieus of openbaar is.
 • Code 16 is al in het voorbeeld ontcijferd. Het verwijst naar privé-eigendom, maar dit betekent niet dat het alleen aan het IP is toegewezen. OKFS 16 kan worden gebruikt voor rechtspersonen, maar ook voor non-profitorganisaties of partnerschappen. Bovendien duiden ze op landbouw, boerderijen, familiebedrijf.
 • 17 - bestemd voor ondernemingen waarvan het vastgoedbeheer in gemengde vorm wordt uitgevoerd.
 • 18 is een specifier, waarvan de essentie enigszins verschilt van code 16. Deze code is van toepassing op privé-eigendom in elke manifestatie, maar de eigenaren van het bedrijf leven buiten het grondgebied van de Russische Federatie.
 • 19 - consumentencoöperaties.

Tweede groep

De tweede groep omvat bedrijven die zich bezighouden met commerciële activiteiten buiten de Russische Federatie. Met andere woorden, buitenlandse ondernemingen. In de Russische classifier worden iets minder posities toegewezen voor deze groep, waaronder staatseigendom, eigendommen van rechtspersonen en individuen, evenals stateloze personen, gemengd eigendom. Deze groep omvat die bedrijven die internationaal zijn.

Nummer 20 in deze groep is toegewezen aan buitenlandse oprichters wiens firma's actief zijn in Rusland.

Derde groep

Deze categorie omvat bedrijven die tot zowel Russische als buitenlandse bedrijven behoren. Het ontcijferen van de OKFS-code 34 duidt privé-eigendom aan, bijvoorbeeld een LLC, waarvan de oprichters een Rus en een persoon met ander staatsburgerschap in gelijke delen omvatten. Code 31 duidt organisaties aan die in gelijke mate in het bezit zijn van zowel een onderwerp van Rusland als een buitenlandse staat (gemengd buitenlands en federaal eigendom).

Vierde groep

Groepsnummer vier identificeert die ondernemingen die eigendom zijn van Russische entiteiten en de Russische staat in verschillende verhoudingen.
Deze groep omvat ook bedrijven waarvan de vorm van eigendom niet in een van de bovenstaande categorieën valt (nummer 49).

Hoe wordt vastgesteld OKFS voor LLC en SP

Hoe is de toewijzing van de code OKFS voor de LLC en voor de PI? In het geval van individuele ondernemers is alles heel duidelijk - de specificeerder wordt bepaald op basis van het staatsburgerschap van de eigenaar van de onderneming en de staat waarin het bedrijf is geregistreerd.

Om het principe van toe-eigening van het OKFS aan een rechtspersoon te beheersen, is het noodzakelijk om de verschillen tussen de concepten "oprichter" en "deelnemer" duidelijk te begrijpen.

Wie zijn de oprichters van LLC? Ze worden alleen die personen genoemd die deelnemen aan de oprichting van de onderneming vanaf nul, en in feite zijn zij de eigenaren op het moment van registratie. En na de registratie kan iedereen een LLC-deelnemer worden, terwijl deze nieuwe mensen geen stichters worden.

Dus, de leden van de LLC, indien nodig, veranderen, de oprichters zijn altijd hetzelfde. Het is deze functie waaraan aandacht wordt besteed bij het bepalen van de juiste specificatie van de vorm van eigendom voor een bedrijf.

Als de oprichters van het bedrijf burgers van een andere staat dan Rusland omvatten, worden de codes van de tweede groep, die buitenlandse bedrijven aanduiden, op de onderneming toegepast.

Als Russische burgers tot de oprichters in de registratie van het bedrijf behoren, wordt het bedrijf erkend als het gezamenlijke eigendom van twee staten (als privé-eigendom, aangezien de oprichters rechtspersonen zijn) en ontvangt de OKFS-code 34.

OKOPF

Onder de classifiers die de code met de technische en economische inhoud toewijzen, samen met de OKFS, bestaat OKOPF. De structuur lijkt op de specificeerder van eigendomsvormen, evenals de reikwijdte ervan. OKOPF wijst een code toe van de juridische vorm en hoe OKFS deel uitmaakt van het Unified Coding System.

 • De OKOPF-structuur bestaat uit twee cijfers die een formuliergroep en een volgnummer binnen de groep aanduiden. De structuur bevat ook een verzamelalgoritme.
 • De structuur van de classificator omvat een toepassing met decodering en een index van codes in alfabetische volgorde.
 • De OKOPF wordt gebruikt voor het verkrijgen en systematiseren van gegevens met het oog op latere analyse en gebruik in sociologie en economie.

In tegenstelling tot de OKFS zijn de objecten van OKOPF ondernemers, die individuen en rechtspersonen zijn.

OKFS - All-Russian Classifier of Forms of Ownership

1. Introductie

De All-Russian Classifier of Forms of Ownership maakt deel uit van het Unified Coding System van de ESCC RF. Voorwerpen van classificatie: staat, gemeentelijke, private en andere vormen van eigendom; classificatieprincipe - de naam van het type eigenaar.

De OKFS-code zorgt voor de compatibiliteit van statistische informatie, automatiseert het verwerkingsproces en de voorziening op basis van analytische aanbevelingen voor het beheer van economische en sociale aspecten.

De classifier bevat 3 referentietoepassingen:
• A - uitleg over elke positie van de OKFS-codes;
• B-codes in alfabetische volgorde;
• B-codes in numerieke volgorde.

2. Classifier OKFS

De All-Russian Classifier of Forms of Ownership (OKFS) vormt algemene informatiebronnen (registers) over de onderwerpen van het burgerlijk recht van alle vormen van eigendom.

Ze worden gebruikt in verschillende sectoren van de economie, waarvan de activiteiten direct of gedeeltelijk verband houden met het beheer van eigendom, ze worden gebruikt om analytische problemen van sociale en economische aard op te lossen.

3. Hoe leer je DFS?

Volledige en actuele informatie over de geldige codes van de FSC wordt verstrekt op de officiële website van de Federal State Statistics Service, evenals in periodieke boekpublicaties. de

De eerste classifier werd gepubliceerd in de informatie-index "State Standards" nr. 12 met toevoegingen uit 1999.

4. OKFS-code

De OKFS-code dient om objectieve, economische en fiscale nationale taken objectief op te lossen, om praktische aanbevelingen te ontwikkelen voor het reguleren van de economie, en de toepassing ervan op verschillende gebieden van informatieverzameling, -verwerking en -analyse vergemakkelijkt in grote mate de geautomatiseerde voorspelling van de meeste sociale processen.

Met de hulp van het OKFS worden vandaag de belangrijkste informatiebronnen gevormd over civielrechtelijke onderwerpen, over de technische en economische richtsnoeren voor de economische activiteiten van ondernemingen van alle eigendomsvormen.

5. Eigendomsvorm volgens OKFS

Classifier OKFS is bedoeld voor staats-, gemeentelijke, particuliere en andere vormen van eigendom. De definitie van de code die nodig is voor het invullen van statistische rapportering door individuele ondernemers wordt in deze volgorde uitgevoerd.

Een individuele ondernemer is elke burger van de Russische Federatie die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, die de wens heeft uitgesproken om deel te nemen aan ondernemersactiviteiten zonder een rechtspersoon te vormen.

Volgens de toelichtingen op de posities van de classificator hebben burgers van de Russische Federatie recht op privé-eigendom, wat betekent dat de OKFS voor de IP code 16 "Private property" is.

6. OKFS-code 16

Code 16 van de OKFS Private Property is toegewezen aan het eigendom van burgers en rechtspersonen wiens eigendomsrechten worden beschermd door de wetten van de Russische Federatie. Bovendien kan de identificatiecode "16" worden gebruikt voor sommige non-profitorganisaties, charitatieve stichtingen, bedrijfsorganisaties - oprichters van rechtspersonen.

7. De naam van de OKFS 16

Code OKFS 16 heeft de naam "Private property". We merken enkele functies van deze code op.

Ten eerste wordt het eigendom tijdens privatisering van staats- en gemeentelijke bedrijven overgedragen aan burgers en rechtspersonen, en wordt de bijbehorende rechtsvorm vastgesteld, in welk geval dergelijke bedrijven worden geboekt met code "16" van de All-Russian Classifier.

Ten tweede houdt de OKFS-code "16" rekening met beperkte partnerschappen, dat wil zeggen, bedrijfsentiteiten waarvan de fusie geen fusie van kapitaal impliceert.

Als individuen, oprichters van open / gesloten naamloze vennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, echter burgers van de Russische Federatie zijn, maar permanent in het buitenland verblijven, zijn zij in hun statistische rapporten verplicht om de OKFS-code "18" te gebruiken.

8. eigendomsformulier OKFS 16

OKFS 16 "Private Property" kan juridische entiteiten identificeren in wiens instelling natuurlijke personen hebben deelgenomen.

Code "16" omvat ook particuliere ondernemingen, productiecoöperaties, landbouwers en collectieve landbouwbedrijven (inclusief bedrijven die zijn opgericht na de reorganisatie van collectieve en staatsboerderijen), familiebedrijven, LLC en AO, evenals verenigingen van verenigingen, coöperaties en huiseigenaren.

De classificator omvat ook verschillende auteursateliers, workshops, studio's van leden van de vakbonden van architecten, kunstenaars, cinematografen, enz.

9. Interpretatie van OKFS-codes

De classifier OKFS bevat een volledig transcript van alle posities die worden vermeld in de codenamen: verwijzing Bijlage A.

Verklaringen beginnen met de categorieën die zijn opgenomen in het concept "Russisch onroerend goed", vervolgens staats- en gemeentelijke eigendommen, evenals eigendommen van de samenstellende entiteiten van de Russische Federatie, privé-, buitenlandse, gemengde en gezamenlijke eigendommen worden beschreven.

Elke decodering heeft een link naar het artikel van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie of naar de overeenkomstige federale wet ("Over openbare verenigingen", "Over openbare organisaties", enz.). Bijvoorbeeld, voor OKFS "23" zal decodering toelichtingen bevatten bij het concept van eigendom van buitenlandse rechtspersonen in overeenstemming met de huidige wetgeving, enz.

10. Ontcijferen van PSFS 13

De OKFS-code 13 "Eigendom van samenstellende entiteiten van de Russische Federatie" in overeenstemming met artikel 214 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie wordt toegekend aan eigendom dat behoort tot republieken, territoria, territoria, autonome regio's, steden van federale betekenis en autonome regio's.

Het verzamelalgoritme voor classificatoren bevat de code "13" in de code 11 "Staatseigenschap" en code 10 "Russische eigenschap".

11. Ontcijferen van PSFS 34

De OKFS-code 34 "Gezamenlijk particulier en buitenlands onroerend goed" wordt toegewezen aan het eigendom van ondernemingen van particulier eigendom (bijvoorbeeld vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschappen), waarvan de oprichters Russische en buitenlandse burgers of rechtspersonen zijn.

Code 34 volgens het verzamelingsalgoritme is opgenomen in het bedrag van code 30 "Gezamenlijk Russisch en buitenlands eigendom" samen met federaal, gemeentelijk en eigendom van de onderdanen van de Russische Federatie.

12. Ontcijfering van PSFS 14

De OKFS-code 14 "Gemeentelijk bezit" wordt toegekend aan onroerend goed, waarvan de rechten volgens de wet toebehoren aan de gemeenten: stedelijke en landelijke nederzettingen, delen van nederzettingen of groepen van verenigingen, alle gebieden met lokale overheid, begroting en kiesstelsel van autoriteiten. Het decoderen van de code valt onder artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek.

13. Eigendomscode OKFS

De eigendomscode onder OKFS heeft een tweecijferige numerieke uitdrukking en naam. Sommige groepsposities van de classificator hebben ook een verzamelalgoritme: de som van de codes die in dit type eigenschap zijn opgenomen.

Code 17 "Gemengd Russisch onroerend goed" bestaat bijvoorbeeld uit de som van code 40 "Gemengd Russisch onroerend goed met een deel van het staatseigendom" en code 49 "Ander gemengd Russisch eigendom", code 40, beurtelings, heeft ook een verzamelingalgoritme, enz.

Met het oog op de compatibiliteit van informatie uit verschillende perioden vallen de namen van de OKFS-classificatiecodes in de meerderheid samen met de namen van de CVS-codes, die hij sinds 30 maart 1999 heeft opgeschort.

14. Classifier OKFS 2013

Voor de juistheid van de bepaling van de FSC is het noodzakelijk om de gegevens van statistische instanties vanaf het lopende jaar te gebruiken. In 2013 werd de classifier gepubliceerd op de officiële websites van statistische diensten, in federale en gemeentelijke tijdschriften.

15. OKFS voor LLC

De procedure voor het bepalen van OKFS voor een Limited Liability Company (hierna LLC) begint met een analyse van de samenstelling van de oprichters en deelnemers in termen van het staatsburgerschap van individuen of het land van registratie van rechtspersonen. Oprichters zijn natuurlijke personen en juridische entiteiten die de eerste beslissing nemen om een ​​LLC te creëren. Na registratie worden zij de deelnemers, dat wil zeggen dat het concept "oprichter" alleen wordt gebruikt in het registratieproces.

Deelnemers kunnen veranderen in de loop van de organisatie, de oprichters - nee. Deze functie moet worden overwogen bij het kiezen van de OKFS-code. Als de oprichters van een LLC in eerste instantie buitenlandse burgers of rechtspersonen waren, werden de componenten van het verzamelingsalgoritme 20 "Buitenlands Onroerend goed" gebruikt in de rapportage, als het bedrijf gedeeltelijk eigendom zou worden van Russische burgers of rechtspersonen - codes 30 tot 35, respectievelijk van LLC dat uitsluitend in het bezit is van Russisch. Burgers of rechtspersonen moeten code 16 of 18 hebben (in het geval van permanent verblijf van personen buiten het land).

16. OKOPF OKFS

In het uniforme coderingssysteem bevat EKKS ook OKOPF - een classificatie van organisatorische en juridische formulieren.

In zijn structuur en toepassingsgebied is hij vergelijkbaar met de FSC: hij heeft posities, namen en een algoritme met twee cijfers voor het verzamelen van sommige vormen; bevat referentietoepassingen met uitleg, transcripten en een alfabetische index van codes; dient voor de verzameling, synthese, systematisering en analyse van economische en sociale informatie, voor de compatibiliteit van deze informatie en een praktische benadering van de verwerking ervan.

De objecten van OKOPF zijn de vormen van economische entiteiten - individuen en rechtspersonen die zich bezighouden met ondernemersactiviteiten.

Bekijk video: All-Russian classifiers

17. Conclusie

Voor het correct invullen van statistische en belastingaangifte is het noodzakelijk om de code van uw onderneming aan te geven volgens de volledig Russische classifier van eigendomsformulieren. Maak in officiële bronnen kennis met decodering van codenamen die overeenkomen met uw eigendomsvorm.

Volgens het OKFS zijn alle ondernemingen verdeeld in staats-, gemeentelijke, private en andere, apart toegewezen Russische, gemengde en buitenlandse vormen van eigendom. Staatseigendom is op zijn beurt verdeeld in federale en behoren tot de onderwerpen van de Russische Federatie, en privé-eigendom - in het eigendom van burgers (individuen) en georganiseerde juridische entiteiten.

All-Russian Classifier of Forms of Ownership (OKFS)

All-Russian Classifier of Forms of Ownership (OKFS)

Auto business. Snelle berekening van de winstgevendheid van een onderneming in dit gebied

Bereken de winst, terugverdientijd, winstgevendheid van elk bedrijf in 10 seconden.

Voer de eerste bijlagen in
verder

Om de berekening te starten, voert u het startkapitaal in, klikt u op de knop hierna en volgt u de verdere instructies.

Nettowinst (per maand):

Wilt u een gedetailleerde financiële berekening maken voor een businessplan? Gebruik onze gratis Android-app voor bedrijven op Google Play of bestel een professioneel bedrijfsplan van onze expert voor bedrijfsplanning.

Keer terug naar de berekeningen

Franchises en leveranciers

Hoe een notariskantoor te openen

Financiële regeling: hostel

Financiële berekeningen: autoverhuur

Businessplan van de dierenkliniek

Financiële berekeningen: fitnesscentrum

Uw bedrijf: hoe u een winkel met mineralen en edelstenen kunt openen

Businessplan: Chinese taalcursussen

De startinvesteringen in de opening van cursussen zullen 41 000 roebel bedragen. Geschatte voorbereidingstijd is 2 maanden. De terugverdientijd vanaf het begin van de verkoop is 1 maand.

Bedrijf voor een kleine stad: zijn automarkt

Uw markt, waar u tegelijkertijd en op één plaats uit verschillende auto's kunt kiezen, kan een goed begin zijn voor een kleine stad. In dit geval wordt uitgegaan van een kleinere hoeveelheid investeringen en to.

Eigen bedrijf: levering van voedsel door drones

Voedsellevering door drones is een bedrijf dat over een paar jaar belooft te verschijnen. Over wat de pogingen waren om het al te lanceren, over het steeds veranderende wettelijke kader en de huidige situatie.

Eiermarkt in Rusland

De Russische eiermarkt kan zelfvoorzienend worden genoemd. De vraag van de bevolking wordt voornamelijk bevredigd door de binnenlandse productie, het aandeel van de invoer niet meer dan 2,1%.

Hoe een amandelgroeiend bedrijf te openen

Gemiddeld zal een centrale ongeveer 35 m2 nodig hebben, rekening houdend met het feit dat er toegang is tot alle fabrieken. Zo kunnen ongeveer 280 bomen op één hectare passen. Het blijkt dat een euvel.

Financiële boekhouding: bulkverpakking voor levensmiddelen

Overweeg de financiële berekening van de winstgevendheid van de activiteiten van het verpakken van bulkvoeding (suiker, granen, pasta, enz.). Met een startinvestering van 1.900.000 roebel. de return on sales is 8.

Hoe open je een kantoor van een particuliere praktijkspecialist (psycholoog, logopedist of docent) met een minimum aan investeringen en een hoge winstgevendheid

Het gemiddelde bedrag dat vereist is om uw eigen kantoor of klas te openen, is 150 duizend roebel, exclusief organisatiekosten. Dit bedrag kan, als u dat bent, een orde van grootte groter zijn

Eigen bedrijf van voedingsproducten

Het startkapitaal voor het openen van een bedrijf voor de productie van voedingsproducten is 262 duizend roebel. Het voordeel van dit bedrijf is hoge winstgevendheid, cheat op het eindproduct dat we kunnen.

Uw bedrijf: hoe een zagerij te openen

Op een ruwe schatting om een ​​kleine zagerij te openen met productievolumes van ongeveer 350 kubieke meter. meter timmerhout per maand, dit kost 4 miljoen roebel.

Hoe een chemisch toiletbedrijf te openen

Het moeilijkste in de chemische toiletbranche is om een ​​heel groot aantal consumenten te vinden, omdat de doelgroep niet altijd geïnteresseerd is in de producten van de nieuwe producent.

Hoe u uw online game-ontwikkelingsbedrijf kunt openen

De winstgevendheid van het bedrijf van het ontwikkelen van online games is direct afhankelijk van het aantal spelers, als er veel van zijn, dan kunnen we het hebben over de winstgevendheid van een paar honderd procent, hoewel het wel nodig is.

Eigen bedrijf: de productie van aquarelverf

Volgens voorlopige schattingen zullen de minimumkosten voor het organiseren van de productie van waterverf en gouacheverf vanaf 300 duizend roebel zijn. De terugverdientijd is afhankelijk van vele factoren (productievolumes.

Wat is OKFS met rashifrovkoy voor LLC en SP

De OKFS-afkorting staat voor "All-Russian Classifier of Forms of Ownership", dat deel uitmaakt van het Unified System for Coding and Classification of Techno-Economic and Social Information (ESCC) van de Russische Federatie.

De OKFS is gecreëerd in overeenstemming met de normen van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie en federale wetten, rekening houdend met de eerder gebruikte Classifier of Forms of Ownership (FSC), daarom zijn alle codenamen van de eigendomsvormen onder de FSC erin bewaard gebleven.

De OKFS-code is toegewezen aan alle organisaties, ondernemingen en instellingen die in het land actief zijn. Voor het gemak bevat de classifier drie referentietoepassingen:

 • A: uitleg over de posities van de OKFS-codes.
 • B: codes die in alfabetische volgorde worden weergegeven.
 • B: codes die in numerieke volgorde worden weergegeven.

Waar is de OKFS voor?

De OKFS is gecreëerd om de verzameling van statistische en analytische informatie over rechtspersonen van verschillende activiteitsdomeinen te vereenvoudigen. Op basis van de classificator creëren overheidsinstanties verschillende kadasters, registers en andere informatiebronnen met alle informatie over organisaties en ondernemingen in Rusland. Op basis van dit systeem wordt van elke rechtspersoon een analyse uitgevoerd met betrekking tot het eigendom van een onderneming voor een bepaalde categorie eigendomsvormen.

Met de classificator kunt u vragen van analytische aard oplossen die gericht zijn op het uitvoeren van opdrachten voor de verkoop en het beheer van onroerend goed in verschillende sectoren van de economie. Op basis van de verkregen statistische gegevens wordt de monitoring van sociaaleconomische processen uitgevoerd op basis van de resultaten waarvan aanbevelingen worden gedaan voor het reguleren en voorspellen van de economische situatie in het land.

De OKFS wordt gecombineerd met andere bestaande informatiesystemen die worden gebruikt om statistische informatie van sociale en technisch-economische aard te verwerken.

Classifier codes OKFS

Als objecten van classificatie volgens de OKFS, worden de eigendomsvormen gebruikt, die worden aangenomen door de grondwet, het burgerlijk wetboek en de volgende federale wetten:

 • "On Consumer Cooperatives in the Russian Federation".
 • "Over buitenlandse investeringen in de RSFSR."
 • "Over openbare verenigingen."
 • "Over vakbonden, hun rechten en garanties van activiteit".
 • "Over liefdadigheidsactiviteiten en liefdadigheidsorganisaties."
 • "Over de vrijheid van geweten en religieuze verenigingen."

In dit geval verwijst de vorm van eigendom naar wettelijk gereguleerde eigendomsverhoudingen die de consolidatie van eigendom kenmerken voor rechtspersonen en individuen, gemeenten, onderwerpen van Rusland (republiek, grondgebied, steden van federale betekenis, regio's, autonome regio's, stedelijke en landelijke nederzettingen, autonome districten) of staat (inclusief buitenlands) over het eigendomsrecht.

Alle soorten objecten in de classifier zijn verdeeld in groepen, die elk in volgorde zijn genummerd. Binnen de groepen heeft ook een eigen nummering. De classificatie op eigendom bevat dus twee cijfers:

 • Eerste cijfer: bevat het groepsnummer.
 • Tweede cijfer: geeft het volgnummer binnen de groep aan.

Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek worden de volgende soorten eigendom onderscheiden:

 • Groep 1 - Russisch onroerend goed.
 • Groep 2 - onroerend goed van buitenlandse landen die actief zijn in de Russische Federatie.
 • Groep 3 - gemengd eigendom, dat eigendom is van eigenaren van organisaties in verschillende landen, waaronder Rusland.
 • Groep 4 - eigendommen die eigendom zijn van particuliere bedrijven en de staat in verschillende verhoudingen:

Hoe u uw OKFS-code kunt achterhalen bij INN

 1. Selecteer een regio van uw woonplaats.
 2. Bij het kiezen van een regio verschijnen hieronder links naar de regionale sites van Rosstat. Als u bijvoorbeeld 'Moskou' heeft ingevoerd, wordt een link naar de site http://moscow.gks.ru/ weergegeven.
 3. Klik vervolgens op "Zoek uw OKPO-code"
 4. Voor juridische entiteiten voert u INN, OGRN of OKPO in (u kunt er een opgeven)
 5. PI duidt TIN, OKPO of OGRNIP aan (u kunt één ding specificeren)
 6. Voer het verificatienummer in.
 7. Hieronder is een lijst met resultaten, waar u de knop "OK TEI" aan de rechterkant kunt vinden. U downloadt het document, waar u uw OKFS-code leert

Op de foto, stap 3

Hoe de OKFS-code te leren op het voorbeeld van "Alfa Bank"

Alfa Bank heeft een TIN van 7728168971. We gaan naar http://moscow.gks.ru/ en klikken op 'Leer OKPO-code'. Na het downloaden van het document zien we dat "All-Russian Classifier of Forms of Ownership (OKFS) - 16 (Private Property)"

Een andere manier om uw OKFS-code te achterhalen, is om persoonlijk contact op te nemen met de regionale Rosstat.

OKFS voor LLC en IP

Definitie van de OKFS voor een LLC begint met een analyse van de samenstelling van de deelnemers en oprichters van de organisatie vanuit de positie van burgerschap van individuen, en het land van registratie van rechtspersonen. De oprichters zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die de eerste beslissing nemen over de oprichting van een bedrijf en nadat ze een LLC hebben geregistreerd, worden ze al deelnemer, wat betekent dat de term 'oprichter' alleen wordt gebruikt tijdens de registratie.

LLC deelnemers kunnen veranderen in de loop van het bedrijf, de oprichters - kan niet. Deze functie moet worden overwogen bij het kiezen van het OKFS-cijfer.

Als de oorspronkelijke oprichters van de organisatie buitenlandse burgers of buitenlandse rechtspersonen waren, dan zullen LLC-rapporten de componenten van het eenentwintig "Foreign Property" -algoritme gebruiken en als het bedrijf gedeeltelijk eigendom is van Russische rechtspersonen of burgers, worden de codes van de classificatoren toegepast van de dertigste tot de dertigste. de vijfde, respectievelijk, een bedrijf dat exclusief toebehoort aan Russische individuen of rechtspersonen moet een code van zestien of achttien hebben (als particulieren buiten het land wonen).

Individuele ondernemers moeten elk jaar informatie over hun activiteiten verstrekken aan statistische instanties van de overheid. In overeenstemming met het type economische activiteit moet de SP een door de staat goedgekeurde vorm invullen: als de ondernemer verschillende soorten activiteiten heeft, wordt het formulier ingevuld op basis van de gebieden die het maximale inkomen genereren.

Het ontcijferen van de OKFS-code wordt uitgegeven aan een persoon of rechtspersoon tijdens het registreren van een LLC of een IP door statistische instanties, compleet met andere statistische codes. De gegevens worden verschaft in de vorm van een informatieblad, waarin alle statistische transcripten zijn aangegeven, die noodzakelijk zijn voor het volwaardige werk van een LLC of een IP. Als de informatie om welke reden dan ook ontbreekt of verloren is, kunnen de statistische instanties van de staat de FSC opnieuw voor een vergoeding voor een LLC of IP leveren.

Het is noodzakelijk om er rekening mee te houden dat in de classifier, naast het coderen van organisaties door eigendomsvormen in de vorm van tweecijferige codes, ook speciale verzamelalgoritmen worden gebruikt. Deze algoritmen zijn nodig om de inhoud van de concepten van verschillende eigendomsvormen die in een specifieke groep zijn opgenomen, gedetailleerd te beschrijven.

Hiervoor worden codes in elke groep aangegeven met een sommatie-symbool, bijvoorbeeld 14 + 15 (gemeentelijk eigendom en eigendom van religieuze organisaties).

OKOPF en OKFS

Het EKKS-coderingssysteem omvat ook OKOPF, dat staat voor een classificator van organisatorische en juridische vormen. In termen van omvang en structuur is deze vergelijkbaar met de OKFS:

 • Het heeft referentietoepassingen met transcripten, verklaringen, een alfabetische index van codes.
 • Bevat posities van twee cijfers, algoritme voor het verzamelen en benoemen van sommige vormen.
 • Gebruikt voor het verzamelen, systematiseren, compileren, analyseren van economische en sociale gegevens, voor hun compatibiliteit en praktische benadering van verwerking.

De objecten van OKOPF worden beschouwd als vormen van economische entiteiten - individuen en rechtspersonen die bedrijfsactiviteiten uitvoeren.

All-Russian Classifier of Forms of Ownership (OKFS) in combinatie met de CFS-codes


Introductiedatum 1 januari 2000

Informatie over wijzigingen:
Amendement 2/2009 OKFS in deze bijlage worden wijzigingen aangebracht die van kracht worden op 1 januari 2010
Zie de tekst van de applicatie in de vorige editie.

Ons adres: Rusland, 105064, Moskou
Zemlyanoy Val street, house 7, kamer 506

We werken:
Maandag: 9-00 tot 18-00
Dinsdag: 9-00 tot 18-00
Woensdag: 9-00 tot 18-00
Donderdag: 9-00 tot 18-00
Vrijdag: 9-00 tot 18-00

Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

Wat zijn de soorten eigendom?

Eigendom is een historisch geconditioneerde vorm van de toeëigening door mensen van materiële goederen. Met een grondiger analyse van de inhoud komen de economische en juridische aspecten ervan naar voren. Ze zijn nauw met elkaar verbonden en onderling afhankelijk.

De vorm van eigendom is een soort die wordt gekenmerkt door de basis van het onderwerp en de eigenaardigheden van zijn verbinding met het object.

De interactie zelf is direct afhankelijk van het type sociaaleconomisch systeem. Elk object en onderwerp corresponderen op hun beurt met speciale vormen. De criteria zijn zeer divers en kunnen op vele gronden worden geclassificeerd: eigendomsrechten, methoden van toeëigening enzovoort. Overweeg verder wat de vorm van eigendom zou kunnen zijn.

Classificatie van eigendom

Eigendom kan op verschillende manieren worden geclassificeerd, bijvoorbeeld:

 1. Volgens de vorm van toeëigening van verschillende vormen van eigendom (individueel, collectief en staatseigendom).
 2. Volgens de vorm van eigendom (privé, staat en mede-eigendom).
 3. Naar type van industriële relaties (primitieve gemeenschap, feodaal, kapitalistisch, socialistisch, slaafhoudend).

Volgens de burgerlijke code van de Russische Federatie in Rusland zijn de volgende vormen en soorten eigendommen vastgesteld:

 1. staat
 2. gemeentelijk
 3. privaat
 4. publiek

Het dominante type onroerend goed in een markteconomie is privé-eigendom.

Soorten privé-eigendom

Privé-eigendom kan de volgende basisformulieren hebben:

 • Enkele eigenschap - gekenmerkt door het feit dat fysiek. of legaal Een persoon realiseert alle eigendomsrelaties. De eigenaar van een particuliere onderneming kan de arbeid van een man van zijn gezin of ingehuurde werknemers gebruiken;
 • Eigendom van het partnerschap - het stelt de eenwording voor in één of andere vorm van eigendom, kapitaal, verschillende rechtspersonen of individuen om gemeenschappelijke zakelijke activiteiten uit te voeren;
 • Op type feestje. sobst. LLC (Limited Liability Company) ALC (Additional Liability Company) is actief in ons bedrijf.
 • Bedrijfseigendom - is gebaseerd op de functie van kapitaal, die wordt gevormd door de vrije verkoop van titels van zijn eigen aandelen van OJSC (open naamloze vennootschap).

Vormen van publiek eigendom

Openbaar bezit bestaat in 3 fundamentele vormen van eigendom:

 • Collectief eigendom wordt gevormd door de verdeling ervan onder de teamleden van deze onderneming, CJSC (closed joint-stock company).
 • Staatseigendom - het releases als eigenaars van alle leden van de samenleving, de uitvoering van relaties, attributie door eigendomsverhoudingen wordt uitgevoerd door de staat. door het apparaat. Relaties implementeert de economische entiteiten van de staat. priv.
 • Nationaal eigendom - het biedt het toebehoren van de hele sociale staat rechtstreeks, rechtstreeks en gelijktijdig aan elk individu afzonderlijk. Deze vorm van eigendom werd door de grondwet in Rusland vastgelegd en was een vorm zonder inhoud.

Staatseigendom

Staatseigendom is het eigendom van een eigendom door de staat (de hele Russische Federatie) of door een onderdaan van de staat (bijvoorbeeld Moskou).

Gemeentelijk eigendom

Gemeentelijke eigendom - eigendom van de gemeente (gemeente). En de gemeente is tot op zekere hoogte een openbaar onderwijs onafhankelijk van de staat, gebaseerd op de principes van het maatschappelijk middenveld en zelfbestuur. Met andere woorden: instellingen die in het belang van het publiek op een bepaald grondgebied handelen.

Waarom hebben we een volledig Russische classificatie van vormen van eigendom nodig? Wat is zijn essentie

OKFS is een concept dat niet alleen rechtspersonen maar ook individuen de noodzaak hebben om zich aan te melden. Maar niet iedereen weet wat dit concept is, waarom en waar het wordt toegepast.

Over de basisconcepten en essentie

In de Russische Federatie is er een Unified Coding System ESSK. Zijn deel en wordt de volledig Russische classifier van vormen van eigendom. De objecten van classificatie voor dit systeem zijn:

 1. Privé eigendom.
 2. Staatseigendom.
 3. Objecten van het gemeentelijke type.

Objecten zijn verdeeld in verschillende groepen, afhankelijk van de naam die de eigenaar gebruikt. De OKFS-code is belangrijk voor degenen die de sfeer van de economie en het sociale leven beheersen. Het wordt een hulpmiddel dat de automatisering van het proces vergemakkelijkt, compatibele informatie van statistische aard op verschillende niveaus maakt.

In de classifier zijn er drie toepassingen van verwijzingsaard:

 • A. Het gedeelte met uitleg voor elke codepositie.
 • B. Dit deel is gewijd aan de codes zelf. Aangeboden in alfabetische volgorde.
 • B. Dezelfde codes, alleen in numerieke oplopende volgorde.

De codes vereenvoudigen de vorming van speciale registers of bronnen die informatie doorgeven over alle vormen van onroerend goed die in het land actief zijn. Codes worden toegepast in verschillende economische sferen, voor onderwerpen waarvan de activiteiten het beheer van bepaalde eigendommen vereisen. Dit vergemakkelijkt de oplossing van problemen in verband met de economie en de sociale sfeer.

Wat moet je doen om de code te achterhalen?

Het gebruik van codes in economie en statistiek

De officiële website van de federale statistische dienst voor de staat biedt volledige informatie over bepaalde soorten activiteiten. Om dit probleem te bestuderen, kunt u tijdschriften kopen op het gebied van boekhouding. Classifiers begon te worden gepubliceerd vanaf 99 jaar.

Waarom heb ik de OKFS-code nodig? Om problemen op te lossen:

 • nationaal, met fiscale benoeming
 • in economie
 • gerelateerde statistieken

Codes helpen bij het ontwikkelen van praktische aanbevelingen met betrekking tot de regulering van de economie. En voorspellen de meeste sociale processen die een impact op het kunnen hebben.

Voor deze bol verwijst eigenschap met zijn vorm naar variëteiten van op eigendom gebaseerde relaties die op wetgevingsniveau worden gereguleerd.

Het onroerend goed zal niet bestaan ​​zonder eigenaars, wiens rol wordt overgedragen aan de onderdanen van de Russische Federatie en de staat, of aan individuen en rechtspersonen.

Hoe codes te decoderen

Er zijn verschillende posities in de codes zelf. Onder hen zijn:

 1. Assemblage-algoritme.
 2. De aanduiding van een bepaalde vorm van eigendom.
 3. Digitale code van tweecijferig type.

In de OKFS zelf veranderen ze niet de namen van de eigendomsvormen, die zelfs in de FSC worden gebruikt. Dit wordt gedaan om ernstige problemen in de praktijk te voorkomen.

Het belangrijkste is alleen van toepassing op de nieuwste versies van classifiers om de nodige informatie te vinden.

De gegevens worden immers regelmatig bijgewerkt, aangevuld. Fouten bij het opgeven van de code kunnen worden voorkomen als u de huidige versie van de wetgeving van tevoren zorgvuldig leest. Decryptie heeft de volgende regels.

Als de woning zich op Russisch grondgebied bevindt, is het eerste nummer in zijn aanduiding 1. In deze groep zijn de volgende aanduidingen te vinden:

 • 16 - privé-objecten
 • 14 - eigendom van het gemeentelijke type
 • 13 - groep met onderwerpen van Rusland
 • 12 - federale eigendom
 • 11 - aanwijzing van ondernemingen die van belang zijn voor de staat

Figuur 2 wordt het startpunt voor buitenlandse bedrijven die actief zijn in de Russische Federatie:

 • 24 - voor voorwerpen die eigendom zijn van personen die geen burgerschap hebben verkregen; voor burgers van het buitenland
 • 23 - rechtspersonen uit het buitenland
 • 21 - voor organisaties die wereldwijd actief zijn

Code 3 wordt gebruikt voor goederen waarvan de eigenaren tegelijkertijd ondernemingen van Russische en buitenlandse origine zijn:

 • 34 - privé-eigendom in combinatie met buitenlandse investeerders
 • 31 - aanwijzing van bedrijven in buitenlandse en federale eigendom

Ten slotte wordt 4 gebruikt voor eigendom, waarvan de documenten worden uitgegeven door zowel de staat als de gewone burger:

 • 49 - verwijst naar het gemengde eigendom, zijn andere variëteiten
 • 41 - vastgoed waarvan de aandelen tegelijkertijd eigendom zijn van zakenlieden uit Rusland en uit het buitenland.

Eigenaardigheden van privé-eigendom

Gebruik voor haar in de classifier de 16e code.

Na het privatiseringsproces is het verplicht om records bij te houden volgens de 16e code. Dit is een proces waarbij burgers met rechtspersonen eigenaar worden van onroerend goed dat voorheen eigendom was van gemeenten en de staat. De code wordt ook gebruikt voor de administratieve verwerking van zogenaamde commanditaire vennootschappen. Wanneer dergelijke economische entiteiten worden gevormd, wordt het kapitaal niet samengevoegd.

Maar voor burgers en rechtspersonen is het de plicht code 18 te gebruiken, als zij burgers van de Russische Federatie zijn, maar permanent op een permanente basis alleen in het buitenland wonen.

Over de toepassing van het systeem voor LLC

Om de code voor een LLC te bepalen, moet u eerst de samenstelling van deelnemers en oprichters analyseren. De eerste stap is de studie van registratie of registratie. De rol van de oprichters wordt overgedragen aan fysieke of rechtspersonen die de eerste beslissing nemen over de noodzaak om een ​​LLC te organiseren. Wanneer de registratie is voltooid, worden de oprichters eigenaar. Het concept van "oprichters" wordt alleen gebruikt tijdens het registratieproces.

Toegestane vervanging van eigenaars, terwijl de activiteiten van de organisatie. Voor oprichters is een dergelijke actie onaanvaardbaar. Bij het kiezen van een code volgens de OKFS is deze factor onmisbaar. Het getal 20 is nodig in aanwezigheid van buitenlandse oprichters of rechtspersonen. Codes 30 tot 35 worden gebruikt voor situaties waarin ondernemingen eigendom worden van ondernemers en rechtspersonen uit de Russische Federatie.

16 of 18 is een verplichte code voor een LLC, waarvan het eigendom is geregistreerd door rechtspersonen en burgers uit Rusland.

Over de classificator van organisatorische en juridische vormen

Het wordt ook een integraal onderdeel van het EKKS-coderingssysteem. Dit onderdeel lijkt erg op de OKFS. Deze classifier bestaat uit posities met twee componenten, namen en een beschrijving van hoe gegevens worden verzameld. Het doet niet zonder referentietoepassingen, waar uitleg met decodering wordt beschreven, een aanwijzer wordt gegeven in alfabetische volgorde.

Economische entiteiten hebben hun eigen eigendomsvormen, die objecten worden voor de classificator. Het werkelijke cijfer als het gaat om fysieke en rechtspersonen, van wie de activiteiten - economisch.

OKFS kiezen voor bedrijven

Het is noodzakelijk om alleen een classificator van Russische oorsprong te gebruiken voor diegenen die alle rapportagedocumenten correct willen invullen. Binnen elke officieel erkende bron is het gemakkelijk om het decoderen van codes met hun naam te vinden om de conformiteit van die of andere eigendomsvormen te bepalen.

Bedrijven zijn anders in FFS:

 • privé type
 • eigendom van gemeenten
 • georganiseerd en ondersteund door de staat
 • door een ander

Sommige vormen van eigendom vallen op als een afzonderlijke groep. We hebben het over Russisch en buitenlands, gemengd.

Staatseigendom is eigendom van Russische entiteiten of federale entiteiten. De eigenaren van privé-eigendom zijn groepen gewone burgers of rechtspersonen.

Zonder zich te registreren bij overheidsinstanties wordt het bijwerken van codes onmogelijk. Pas daarna worden eventuele wijzigingen in het officiële document doorgevoerd. Updates treden meestal meerdere keren per maand op. Het is beter om ze aan het begin van de maand te bekijken, en in het midden. Voor bedrijven en particulieren is deze optie het meest relevant. Voor gegevens over de code kunt u contact opnemen met het territoriaal statistisch bureau.

Heeft u een fout opgemerkt? Selecteer het en druk op Ctrl + Enter om ons te vertellen.

Top